Coppia di gemelli ridenti "hehe erxian" smaltati ad invetriatura 'fiocco di neve' (difetti) Cina, dinastia Qing, periodo Qianlong (1736-1795) (h.22 cm.)

Valutazione € 1.200 - 1.500

TOP